Kontakt

TEATR POLSKI
UL. SWAROŻYCA 5
71-601 SZCZECIN
NIP 851-00-08-884

Siedziba Teatru na czas rozbudowy
(adres do korespondencji):

TEATR POLSKI - SCENA NA ŁASZTOWNI
UL. ENERGETYKÓW 40
70 - 656 SZCZECIN

Centrala: 91 433 00 90

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Adam Opatowicz

Zastępca dyrektora
Aleksandra Kopińska-Szykuć
dyrektor@teatrpolski.eu

Sekretariat
Alicja Redlarska
p.o. Karolina Gradowska
p.o. Aleksandra Sakowicz
tel./fax 91 433 00 75
teatr@teatrpolski.eu

Kasa Teatru przy ul. Swarożyca 5 - nieczynna

Kasa Teatru przy ul. Energetyków 40
czynna:

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 19:00
w soboty i niedziele w godz. 16:00 - 19:00
i na godzinę przed spektaklem
poniedziałek - nieczynna

przedsprzedaż biletów do godziny 18.00

UWAGA!

W KASACH TEATRU - PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ


Biuro Organizacji Widowni

Aneta Skotnicka - kierownik
bow2@teatrpolski.eu

Bogumiła Stankiewicz
rezerwacje@teatrpolski.eu

Beata Kaczmarek

Małgorzata Fidek-Tylka
p.o. Agnieszka Różańska
marketing@teatrpolski.eu

KASA
Sandra Kaczmarek
Monika Wawrzyńska
kasa@teatrpolski.eu


tel. 91 433 6666
Kom. 508 553 833


Koordynator pracy artystycznej
Anna Karol
Tel. 91 448 02 22 lub 91 433 00 90 w. 25
koordynacja@teatrpolski.eu

Kierownik literacki
Daria Friedrich
Tel. 91 433 00 90 w. 25
literacki@teatrpolski.eu


Kierownik muzyczny
Krzysztof Baranowski
krpiano@gmail.com

Konsultant programowy - edukacja teatralna
Mirosław Grzegorczyk
Kom. 536 538 777
edukacja@teatrpolski.eu

Gł. spec. ds. kadr, zamówień publicznych,
funduszy zewnętrznych, archiwista zakładowy

Karolina Gradowska
Tel. 91 433 00 90 w. 30
kadry@teatrpolski.eu

Specjalista ds. OC, zamówień publicznych,
archiwista
, inspektor ochrony danych osobowych
Marek Laskowski
Tel. 91 433 00 90 w. 30
zam.publiczne@teatrpolski.eu

Kierownik projektu
,,Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie''
Karolina Gradowska
Tel. 605 661 594
rozbudowa@teatrpolski.eu


Dział finansowo - księgowy
Katarzyna Jończyk – główna księgowa
Małgorzata Girer
Katarzyna Kołodziejczyk
Blandyna Giza
Marzena Podkańska-Sekutowicz
Tel. 91 433 00 90 w. 23, 40
ksiegowosc@teatrpolski.eu


Dział produkcji
Piotr Stochła - kierownik
Tel. 91 433 00 90 w. 43

Dział Administracyjny
Helena Pietruszkiewicz - kierownik
Tel. 91 433 00 90 w. 32


Teatr Polski jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego